Cennik

< Wróć do cenników

Konsultacje indywidualne

2 do 3 spotkań mających miejsce przed rozpoczęciem terapii będących etapem przygotowania i określenia przy pomocy terapeuty celów  terapii; konsultacja to czas na wysłuchanie osoby zgłaszającej się na terapię oraz wstępne określnie charakteru zgłaszanego problemu, a także wskazanie możliwych sposobów rozwiązania go.

Czas: 45 minut

Cena:

Więcej pytań?

+48 884 650 608 Zadzwoń