POMAGAMY PAROM POKONAĆ KONFLIKTY I ODZYSKAĆ SIEBIE.

Gabinety Relacyjne.pl to miejsce koncentrujące się wokół tematyki relacji.

Gdy po raz kolejny czujesz, że się rozmijacie...

Wciąż masz wrażenie, że nie potraficie już normalnie ze sobą rozmawiać...

A Wasze kłótnie przypominają burze, lub wręcz przeciwnie, nie odzywacie się do siebie prawie wcale...

Jesteś we właściwym miejscu!

Chcąc skorzystać z naszego wsparcia początkowo przejdziesz przez kilka spotkań konsultacyjnych pozwalających określić i nazwać trudności z jakimi się wspólnie zmagacie. Już na tym etapie wiele par odczuwa poprawę, ponieważ każda dobra terapia rozpoczyna się od określenia celów oraz wysłuchania siebie nawzajem w tym co ma być przedmiotem poprawy. Kontynuację stanowi terapia małżeńska / terapia par. W naszym gabinecie tworzymy bezpieczne warunki sprzyjające pracy terapeutycznej oraz atmosferę intymności dającą szansę na bycie wysłuchanym.

W trakcie konsultacji Wasz Terapeuta, uwzględniając Wasze oczekiwania, zaproponuje najlepszą formę pomocy i wsparcia.

 

Na spotkanie można również zgłosić się samodzielnie jeśli aktualnie druga strona nie chce podjąć wspólnej pracy, czy też jedno z Was lub Oboje nie widzicie możliwości przyjścia wspólnie. Wówczas zamiast na terapię par warto umówić się na wizytę indywidualną.

Jesteśmy laureatami

orly-medycyny

JAK SIĘ UMÓWIĆ?

Wiemy, że znalezienie czasu i wspólnego terminu przez obie strony jest wyzwaniem. Dlatego też udostępniamy przejrzysty kalendarz, który pozwala na znalezienie wolnego terminu w najbardziej odpowiedniej dla Was porze (również wieczorem i w weekendy). 

Dbamy o to, żeby pierwszy kontakt z nami dawał poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie decyzji o terapii, wykonanie telefonu bywa trudne. Dlatego jeśli potrzebujesz naszego wsparcia telefonicznego lub mailowego, zapraszamy tutaj

Pani Barbara, która w relacyjne.pl odpowiada za koordynację spotkań, podczas rozmowy zwraca uwagę na zgłaszane trudności i prośby, przy czym nie ocenia. Jest członkiem naszego Zespołu i również zobowiązana jest do tajemnicy zawodowej, posiada przy tym wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem.

koordynator

Zespół

 

Wszyscy Terapeuci mają przygotowanie do pracy z parami i dobrze rozumieją złożoność trudności, z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia w relacjach.

W swojej pracy psychologicznej wykorzystujemy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, techniki poznawczo-behawioralne, podejście systemowe, psychodynamiczne, metody otwartego dialogu, psychologię pozytywną oraz psychologię twórczości. 

Swój warsztat pracy stale poszerzamy biorąc udział w szkoleniach tematycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce par. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji, przez co gwarantujemy wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

 

Poznajmy się

 

Sylwia Rakoczy

Jestem psychologiem, specjalistą z zakresu terapii rodzin i małżeństw. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej. Doświadczenie psychologiczne zdobywałam m. in. w Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny, świetlicy środowiskowej "Anielisko", w firmie Zarządzanie Wiedzą oraz podczas pracy w działach HR. Widzę wartość w rodzinie, której dobrostan zależy w głównej mierze od jakości relacji pomiędzy małżonkami - rodzicami. Jako psycholog, troszczę się w sposób szczególny o to, w jaki sposób para komunikuje się ze sobą. Mam bowiem świadomość jak kształtuje to relacje między bliskimi ludźmi, a także ich sposób myślenia o świecie i o sobie samych.

Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

 

Małgorzata Wyrzykowska

Jestem psychologiem i terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie rozwijam swój warsztat w ramach szkolenia psychoterapeutycznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Ukończyłam także dwuletnie studium Akademii Homiletycznej w ramach chrześcijańskiej fundacji Ideo. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w poradni chrześcijańskiej "Wytchnienie" wspierając psychologicznie młodych dorosłych, w Poradni "Terapeutyczna" w Warszawie podczas treningów TUS z dziećmi i ich rodzicami oraz na stażu w Środowiskowym Domu Samopomocy "Azaliowa" pracując z osobami po doświadczeniu psychozy. Od kilku lat współpracuję z Ośrodkiem Terapii Uzależnień "Radość" wspierając osoby uzależnione oraz ich rodziny w procesie zdrowienia. Wierzę, że głębokie, szczere relacje z ludźmi są podstawą zdrowia psychicznego, a praca nad nimi warta jest każdego wysiłku.

Monika Pilarska

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, terapeutą specjalizującym się w terapii par oraz wsparciu systemu rodzinnego. Swoje doświadczenie zdobywałam w placówkach zdrowia psychicznego, takich jak Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie czy Poradnia Psychologiczna Fundacji Synapsis w Warszawie. Współpracowałam również naukowo, w temacie terapii wielokulturowości, z Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej pracy staram się widzieć człowieka jako jedność ciała, psychiki oraz ducha, a postrzeganie jednostki jako części szerszego kontekstu rodzinnego jest dla mnie kluczowym elementem wsparcia pary.

Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Jako psycholog zajmujący się zawodowo tematyką wielokulturowości, wielojęzyczności, traumy wojennej oraz zjawiskiem śmierci oferuję również wsparcie terapeutyczne oraz psychoedukacyjne (w języku polskim i angielskim) dla:
- placówek oświaty, w tym nauczycieli dostosowujących się do nowego modelu edukacyjnego w celu nabycia wiedzy i umiejętności nauczania w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, ze szczególną uwagą na dzieci, które doświadczyły trudności migracyjnych i traumy wojennej,
- rodzin polskich przyjmujących uchodźców, które same potrzebują wsparcia, by móc udzielać pomocy osobom z Ukrainy,
- uchodźcom w kryzysie.

Agnieszka Apolinarska

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z psychiką oraz seksualnością człowieka dorosłego. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Ośrodku Psychoterapeutyczno-Seksuologicznym „Port”, dodatkowo ukończyłam szkolenie z zakresu Języka i Komunikacji. Posiadam wiedzę na temat tego, jak rozumieć perspektywę drugiej osoby, komunikować swoje potrzeby oraz odkryć sedno problemu interpersonalnego. Uważam, że aby dobrze zrozumieć związek trzeba spojrzeć na szerszy kontekst wzajemnych oddziaływań, a nie tylko na dwie jednostki. W swojej pracy staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, opartą na empatii, uważności i wzajemnej komunikacji.

Aleksandra Skrzypczak

Jestem psychologiem w trakcie specjalizacji z seksuologii. Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie rozwijam swój warsztat w ramach studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wierzę, że ciągły rozwój i poszerzanie swojej wiedzy to podstawa kompetencji w zawodzie psychologa, dlatego chętnie biorę udział w różnych konferencjach, kursach czy szkoleniach z zakresu psychologii człowieka dorosłego. Szczególnie bliskie są mi takie zagadnienia jak seksualność, związki i relacje partnerskie. W pracy psychologa kieruję się zasadami etyki oraz indywidualnym podejściem do każdego człowieka. Ważne jest dla mnie budowanie przestrzeni, która zapewnia drugiej osobie poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

 

 

Sylwia Kastek

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo - behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Krakowie. Ukończyłam również studia na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje życie zawodowe wiążę zarówno z dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu społecznym i emocjonalnym, jak i z młodszymi (pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym).  Doświadczenie zdobywałam w placówkach edukacyjnych i zdrowia psychicznego (m.in. Szkoła Specjalna nr 64 w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie). Udzielając wsparcia zwracam szczególną uwagę na empatię, zrozumienie i szacunek. Bazuję również na metodzie Porozumienia bez Przemocy. Uważam, że zmiana sposobu, w jaki mówimy o swoich potrzebach i emocjach jest w stanie przyczynić się do poprawy jakości naszych relacji z innymi ludźmi, a tym samym naszego życia.

 

Inga Machul

Jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalizacją kliniczną, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam również dwuletnie studium pedagogiczne. W trakcie studiów intensywnie rozwijałam swoje kompetencje z dziedziny relacji międzyludzkich oraz tego jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Bardzo cenię ciągły rozwój i pracę nad sobą, dlatego też wciąż chętnie doszkalam się poprzez literaturę, jak i kursy. Doświadczenie zdobywałam m.in. w krakowskim Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych wspierając rozwój młodzieży i dorosłych. Swoją pracę wzbogacam o rozwiązania z zakresu terapii systemowej oraz psychologii pozytywnej skupionej również na osiąganiu wyznaczonych celów, bazującej na zasobach klienta. Udzielam pomocy zarówno w problemach partnerskich, jak i indywidualnie, szczególnie kiedy problemy dotyczą relacji. Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem. Jestem przekonana, że oparcie go na zrozumieniu, akceptacji oraz bezpieczeństwie skutkuje tym, co pozwala w gabinecie na otwarcie się na nowe możliwości i rozwiązania.

 

Tomasz Zemsta-Piasecki

Ukończyłem studia psychologiczne w języku angielskim na kierunku psychologia społeczna w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie studiów realizowałem specjalności z zakresu Terapii-Poznawczo-Behawioralnej, oraz Psychologii w Biznesie. Aktualnie rozwijam się w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W ramach własnej działalności prowadziłem szkolenia m.in. z zakresu komunikacji, realizowania celów, aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz konsultacje psychologiczne. Ponadto doświadczenie zdobywałem w Krakowskim Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera pracując z rodzinami nieuleczalnie chorych dzieci oraz rodzicami po stracie dziecka. Prowadziłem także warsztaty dla ojców oraz dla małżeństw poprawiające jakość życia w związkach i rodzinach. W zakresie relacji wspieram zarówno pary, jak i jednostki. Wyznaję zasadę akceptacji ludzi takimi jakimi są. Włącznie ze wszystkimi ich zaletami, wadami, przyzwyczajeniami, doświadczeniami, poglądami.

Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

 

Anna Gajda

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną człowieka dorosłego, swoje wykształcenie uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończyłam również pierwszy stopień studium psychoterapii opartej na rozwiązaniach (TSR). Aktualnie rozwijam swój warsztat w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii. Doświadczenie zdobywałam na oddziale psychiatrii dziennej oraz prowadząc konsultacje za pomocą technik TSR z klientami, w trakcie sesji indywidualnych. Równocześnie przez ostatnie kilka lat intensywnie rozwijałam swoją wiedzę z zakresu związków partnerskich, komunikacji, seksualności i bliskości w relacjach. W pracy bardzo zależy mi zbudowaniu bezpiecznej przestrzeni, pełnej akceptacji i zaufania. Moją misją jest przekazywanie wiedzy na temat budowania dobrych i trwałych relacji, a także pokazywanie klientom narzędzi i zasobów, które pomagają osiągać satysfakcjonujące życie i szczęśliwe związki.

 

Natalia Kądzielawa

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Centrum Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie.
Ukończyłam szkolenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowań, terapii prowokatywnej, coachingu oraz treningu umiejętności miękkich. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z psychiką człowieka dorosłego. Przez ostatnie lata rozwijałam się prowadząc szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów oraz prowadząc konsultacje psychologiczne. Doświadczenia zdobywałam m.in w Centrum Rozwoju i Edukacji prowadząc szkolenia oraz poradnictwo psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz współpracując z Hospicjum w Gliwicach. W zakresie relacji wspieram zarówno pary, jak i jednostki. Wspieram klientów w budowaniu trwałych relacji oraz w zrozumieniu własnych potrzeb, przekonań i oczekiwań dotyczących związków. W pracy terapeutycznej tworzę bezpieczną przestrzeń, opartą na komunikacji bez przemocy, zaangażowaniu oraz uważności.

 

Agnieszka Śmigiel

Jestem psychologiem, seksuologiem oraz farmaceutą. Ukończyłam psychologię i seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz farmację na Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Dziecięcym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie. Podczas pomocy psychologicznej wykorzystuję wiedzę psychologiczną i medyczną, aby w pełni zrozumieć trudności pacjentów i zobaczyć człowieka jako całość, a szczególną uwagę poświęcam seksualności i połączeniu z ciałem. Moja ścieżka zawodowa oraz rozwój osobisty to drogi, którymi od lat podążam z umysłu do ciała. To także powrót do siebie i do relacji ze sobą - relacji najbardziej nieoczywistej, którą tworzymy na całe życie.

Pomagam parom i jednostkom w zrozumieniu własnych potrzeb, wartości, przekonań i oczekiwań, przede wszystkim w szerokim obszarze relacyjności. Z przyjemnością towarzyszę również w odkrywaniu i uzdrawianiu sfery seksualnej

 

Aleksandra Mętel

Jestem psychologiem, terapeutą par, specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, absolwentką Wydziału Filozoficznego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam również studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Równoległe studiowanie tych dwóch kierunków pozwoliło mi na zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych placówkach medycznych oraz dydaktycznych (m. in. Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Hospital Centro de Cuidados w Madrycie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie). W pracy z każdą osobą uwzględniam zarówno ciało, jak i psychikę oraz ducha pomagając w uzyskaniu harmonii pomiędzy tymi elementami.

W odpowiadam za pracę całego Zespołu oraz nadzór merytoryczny.

Skontaktuj się z nami

GABINETY
domek Kraków:Paulińska 30/2;   Montwiłła-Mireckiego 10/20;
Orawska 5/2;oraz Przedwiośnie 2a/40
domek Katowice: Mickiewicza 10/19
domek Wrocław: Gwiaździsta 10/2 oraz Białowieska 115/3

(kontakt telefoniczny z recepcją w godzinach 10:00 – 18:00)

BIURO
Zamknięta 10/ 1lok.5
30-554 Kraków
PORTA Paweł Mętel NIP: 6793044715
Nr konta 09 1050 1445 1000 0097 2543 6969 ING Bank Śląski SA