Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Wszyscy Terapeuci mają przygotowanie do pracy z parami i dobrze rozumieją złożoność trudności,
z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia w relacjach.

W swojej pracy psychologicznej wykorzystujemy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, techniki poznawczo-behawioralne, podejście systemowe, psychodynamiczne, metody otwartego dialogu, psychologię pozytywną oraz psychologię twórczości.

Swój warsztat pracy stale poszerzamy biorąc udział w szkoleniach tematycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce par. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji, przez co gwarantujemy wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

Kamila Choma

psycholog, terapeuta par

Kamila Choma

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie zdobyłam wiedzę i doświadczenie na dwóch specjalnościach: klinicznej oraz biznesowej, pozwala mi to na pracę z klientami o różnych potrzebach i wyzwaniach. Moja praktyka zawodowa opiera się na doświadczeniu zdobytym w placówkach opieki zdrowotnej. W trakcie stażu zawodowego na oddziale Hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie oraz podczas wolontariatu w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wspierałam pacjentów i ich rodziny w trudnych chwilach kryzysu związanego z chorobą. Tam też zdobyłam unikalne umiejętności w budowaniu wsparcia emocjonalnego oraz pracy z rodzinami pacjentów. Podczas studiów aktywnie udzielałam wsparcia psychologicznego w ramach wolontariatu i stażu, pracując również nad licznymi projektami badawczymi w dziedzinie psychologii społecznej. Obecnie współpracuję naukowo z prof. dr hab. Dariuszem Dolińskim, co pozwala mi na udział w ciekawych badaniach i rozwój mojej wiedzy. Jestem zaangażowana w rozwijanie swoich kwalifikacji, dlatego regularnie uczestniczę w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, aby podnosić swoje kompetencje. Dbam również o etykę pracy i bezpieczeństwo pacjentów, korzystając z regularnej superwizji.
W mojej pracy z pacjentem priorytetem są komunikacja, szczerość i otwartość. Stwarzam bezpieczną przestrzeń, w której pacjenci mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli, aby wspólnie pracować nad budowaniem zdrowszych relacji i osiąganiem osobistego rozwoju.

Aleksandra Kloc

psycholog, terapeuta par

Aleksandra Kloc

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką studiów z zakresu psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie. Aktualnie jestem związana zawodowo również ze Szpitalem Klinicznym w Krakowie. W swojej codziennej pracy bazuję na wiedzy zdobytej podczas studiów, praktyk i staży oraz ukończonym kursie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowanym przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam również z technik Racjonalnej Terapii Zachowania oraz NVC. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Wspieram osoby dorosłe w radzeniu sobie z trudnościami oraz kryzysami. Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz w parach. Staram się dostosowywać metody i techniki do doświadczeń życiowych klientów, ich potrzeb, zasobów oraz sposobu postrzegania siebie i rzeczywistości.

Aleksandra Skrzypczak

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Aleksandra Skrzypczak

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii kliniczno- sądowej, na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, oraz dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę zawodową, ukończyłam również szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), poziom I. Podczas studiów miałam okazję odbyć praktykę zawodową na oddziale w Hospicjum dla osób chorych onkologicznie. Mimo że nie jest to obszar, z którym wiążę swoją pracę zawodową, wiem, że to doświadczenie było dla mnie bardzo rozwijające w kontakcie z drugim człowiekiem oraz dało wiedzę na temat pracy z osobami w kryzysie straty. Seksualność, relacje partnerskie i rozwój osobisty – to obszary, które są mi szczególnie bliskie, ale nie zamykam się na pracę w innych obszarach. Swoją wiedzę pielęgnuję regularnie, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz wykorzystując materiały naukowe. W gabinecie nie oceniam, kieruję się indywidualnym podejściem do każdego człowieka oraz chcę budować atmosferę wolną od tabu. Ważne jest dla mnie zadbanie o bezpieczną i zaufaną przestrzeń, w której każda osoba będzie mogła podzielić się swoją historią. W pracy psychologa kieruję się zasadami etyki oraz indywidualnym podejściem do każdego człowieka. Ważne jest dla mnie budowanie przestrzeni, która zapewnia drugiej osobie poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Karolina Wolańska

psycholog, psychoseksuolog

Karolina Wolańska

psycholog, psychoseksuolog

Jestem psychologiem z dodatkowym wykształceniem seksuologicznym. Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Seksuologię Praktyczną na Uniwersytecie SWPS. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z klientami z całego świata poprzez konsultacje online oraz realizując różnorodne zadania w obszarze HR.  We współpracy z klientami, szczególnie bliskie jest mi podejście, które kładzie nacisk na znaczenie świadomej zgody, edukacji seksualnej i autonomii ciała. Rozumiem, że rozmowy o seksualności mogą być trudne lub niewygodne, dlatego staram się stworzyć nieosądzające i wspierające środowisko, w którym moi klienci mogą czuć się swobodnie, omawiając swoje obawy i pytania. Moim celem jest wspieranie klientów w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia seksualnego i dobrego samopoczucia, a także w rozwoju zdrowych i pozytywnych relacji z samym sobą i z partnerami. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Sylwia Rakoczy

psycholog, terapeuta par

Sylwia Rakoczy

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, specjalistą z zakresu terapii rodzin i małżeństw. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej. Doświadczenie psychologiczne zdobywałam m. in. w Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny, świetlicy środowiskowej "Anielisko", w firmie Zarządzanie Wiedzą oraz podczas pracy w działach HR. Widzę wartość w rodzinie, której dobrostan zależy w głównej mierze od jakości relacji pomiędzy małżonkami - rodzicami. Jako psycholog, troszczę się w sposób szczególny o to, w jaki sposób para komunikuje się ze sobą. Mam bowiem świadomość jak kształtuje to relacje między bliskimi ludźmi, a także ich sposób myślenia o świecie i o sobie samych.

Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Judyta Wolna

psycholog, psychoseksuolog

Judyta Wolna

psycholog, psychoseksuolog

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam również studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Połączenie wiedzy psychologicznej i seksuologicznej, pozwala mi spoglądać całościowo na relację, rozumiejąc jej wielopłaszczyznowy charakter. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w pracy środowiskowej z osobami dorosłymi, prowadząc konsultacje psychologiczne i terapię wspierającą dzieci i młodzieży. Dodatkowo prowadzę warsztaty dla uczniów liceum, szerząc wiedzę z zakresu psychologii i psychoedukacji. W mojej pracy kieruję się zasadą ciągłego doskonalenia zawodowego, systematycznie rozszerzając swoje kompetencje. Istotne jest dla mnie zarówno zrozumienie siebie w kontekście jednostki, jak i bycia częścią relacji. Szczególnie ważne jest dla mnie tworzenie przestrzeni zaufania i wsparcia, które sprzyja budowaniu autentycznej relacji terapeutycznej. W mojej pracy skupiam się na dotarciu i zrozumieniu własnych potrzeb, odkrywaniu swoich zasobów, oraz wsparciu na drodze do zmiany spojrzenia na relację.

Magdalena Kaleta

psycholog, terapeuta par

Magdalena Kaleta

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie realizuję kurs psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej  w Poznaniu (atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach oświatowych o różnym charakterze. Prowadziłam terapie warsztatowe, indywidualne, treningi umiejętności społecznych (TUS) oraz psychoedukację dla dzieci i młodzieży w szkole dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. Wierzę, że systemowe metody pracy potrafią wnieść różnorodność perspektyw widzenia. Dzięki wymianie tych perspektyw klient może zyskać nowe spojrzenie na dotychczasową sytuację życiową. W mojej pracy zależy mi na stworzeniu relacji współpracy oraz bezpiecznej przestrzeni pełnej zrozumienia, szacunku,  wyrozumiałości i akceptacji. Czynniki te  umożliwiają zarówno parze jak i jednostce podjęcia świadomych decyzji odnośnie ich życia. Prowadzę również spotkania w języku hiszpańskim.

Agnieszka Śmigiel

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Agnieszka Śmigiel

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Jestem psychologiem, seksuologiem oraz farmaceutą. Ukończyłam psychologię i seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz farmację na Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Dziecięcym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie. Podczas pomocy psychologicznej wykorzystuję wiedzę psychologiczną i medyczną, aby w pełni zrozumieć trudności pacjentów i zobaczyć człowieka jako całość, a szczególną uwagę poświęcam seksualności i połączeniu z ciałem. Moja ścieżka zawodowa oraz rozwój osobisty to drogi, którymi od lat podążam z umysłu do ciała. To także powrót do siebie i do relacji ze sobą - relacji najbardziej nieoczywistej, którą tworzymy na całe życie. Pomagam parom i jednostkom w zrozumieniu własnych potrzeb, wartości, przekonań i oczekiwań, przede wszystkim w szerokim obszarze relacyjności. Z przyjemnością towarzyszę również w odkrywaniu i uzdrawianiu sfery seksualnej.

Karina Jarząbek

psycholog, terapeuta par

Karina Jarząbek

psycholog, terapeuta par

Jestem absolwentką psychologii, studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy opieram się na wiedzy zdobytej podczas studiów oraz doświadczeniu w pracy w przedszkolu i obszarze HR, co umożliwiło mi nabycie kompetencji miękkich niezbędnych do pracy z klientem. Wykorzystywane metody dopasowuję do potrzeb i indywidualnej sytuacji klienta, a elastyczność uważam za jedno z najważniejszych narzędzi w pracy psychologa. Istotnym jest dla mnie również stworzenie bezpiecznej przestrzeni, po której klienci mogą poruszać się swobodnie, wyrażając swoje emocje i myśli bez obawy przed oceną. Aby zadbać o jakość mojej pracy, poddaję ją regularnej superwizji oraz uczestniczę w licznych szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje. Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne zarówno dla par, jak i osób indywidualnych. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Agnieszka Apolinarska

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Agnieszka Apolinarska

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z psychiką oraz seksualnością człowieka dorosłego. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Ośrodku Psychoterapeutyczno-Seksuologicznym „Port”, dodatkowo ukończyłam szkolenie z zakresu Języka i Komunikacji. Posiadam wiedzę na temat tego, jak rozumieć perspektywę drugiej osoby, komunikować swoje potrzeby oraz odkryć sedno problemu interpersonalnego. Uważam, że aby dobrze zrozumieć związek trzeba spojrzeć na szerszy kontekst wzajemnych oddziaływań, a nie tylko na dwie jednostki. W swojej pracy staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, opartą na empatii, uważności i wzajemnej komunikacji.

Weronika Małecka

psycholog, terapeuta par

Weronika Małecka

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi zdobywałam m.in. na dziennym oddziale psychiatrycznym w Centrum Medycznym Gizińscy, w Stowarzyszeniu Ostoja, w szkołach - prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące seksualności oraz tworząc treści psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu i z ADHD. W ramach badań naukowych do pracy magisterskiej zajmowałam się tematyką uwarunkowania uzależnienia od seksu oraz pornografii. Regularnie poszerzam moje kompetencje psychologiczne przez udział w szkoleniach. Bliskie jest mi podejście integracyjne, dzięki któremu rozpatruję trudności wielowymiarowo - uwzględniając osobowość klientów, środowisko w jakim żyją, ich doświadczenia z przeszłości oraz wzajemny wpływ tych czynników.
W mojej praktyce koncentruję się na komunikacji, potrzebach oraz zasobach klientów. Wspólnie odkrywamy te obszary, wzmacniamy je i szukamy ścieżki, która pozwoli obu osobom z pary na realizowanie się w związku.
Prowadzę spotkania w języku angielskim.

Monika Pilarska

psycholog, terapeuta par

Monika Pilarska

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i terapeutką specjalizującą się w terapii indywidualnej, par, a także rodzin. Obecnie kształcę się w czteroletniej szkole psychoterapii Dialog atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w placówkach zdrowia psychicznego, takich jak Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Relacyjne, czy Fundacji Synapsis w Warszawie. Współpracowałam również naukowo, w temacie dwujęzyczności i wielokulturowości z Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Terapię prowadzę w nurcie integracyjno-systemowym, co oznacza czerpanie wiedzy i doświadczenia z dorobku różnych podejść, z naciskiem na rozpatrywanie człowieka jako części systemu np. rodzinnego. Nurt integracyjno-systemowy pozwala poszerzać zakres udzielanego wsparcia. W swojej pracy dotykam obszarów związanych z problemami relacyjnymi, zaburzeniami więzi, doświadczaniem kryzysów, lęków, depresji, traum, a także śmierci. Ostatnie zagadnienie stanowi przedmiot moich szczególnych zainteresowań naukowych. Staram się widzieć człowieka jako jedność ciała, psychiki oraz ducha, a postrzeganie jednostki jako części szerszego kontekstu rodzinnego, psychospołecznego i kulturowego jest dla mnie kluczowym elementem udzielanego wsparcia. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Inga Machul

psycholog, terapeuta par

Inga Machul

psycholog, terapeuta par

Jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalizacją kliniczną, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam również dwuletnie studium pedagogiczne. W trakcie studiów intensywnie rozwijałam swoje kompetencje z dziedziny relacji międzyludzkich oraz tego jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Bardzo cenię ciągły rozwój i pracę nad sobą, dlatego też wciąż chętnie doszkalam się poprzez literaturę, jak i kursy. Doświadczenie zdobywałam m.in. w krakowskim Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych wspierając rozwój młodzieży i dorosłych. Swoją pracę wzbogacam o rozwiązania z zakresu terapii systemowej oraz psychologii pozytywnej skupionej również na osiąganiu wyznaczonych celów, bazującej na zasobach klienta. Udzielam pomocy zarówno w problemach partnerskich, jak i indywidualnie, szczególnie kiedy problemy dotyczą relacji Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem. Jestem przekonana, że oparcie go na zrozumieniu, akceptacji oraz bezpieczeństwie skutkuje tym, co pozwala w gabinecie na otwarcie się na nowe możliwości i rozwiązania.
Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Aleksandra Szeliga

psycholog, terapeuta par

Aleksandra Szeliga

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów realizowałam ścieżkę kształcenia o nazwie „Rodzina, kształcenie i wychowanie”, gdzie zdobyłam między innymi niezbędną wiedzę na temat terapii rodzinnej oraz terapii par. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Klinice Psychoterapii Rodzin i Par Znaczenie, pracowałam również jako psycholog przedszkolny. Obecnie, poza pomocą parom i małżeństwom, pracuję również w szkole podstawowej, gdzie pomagam najmłodszym oraz ich rodzinom w kwestiach dotyczących emocji i relacji. W mojej pracy ważne jest dla mnie głębokie poznanie drugiego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rodzinnego oraz kulturowego.

Bliska jest mi terapia systemowa oraz to, co za sobą niesie - skupienie się między innymi na otrzymanych przekazach rodzinnych, a nawet traumie pokoleniowej. Zależy mi na tym, aby w gabinecie tworzyć atmosferę bezpieczną, pełną akceptacji i szacunku.

Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Sylwia Kastek

psycholog, terapeuta par

Sylwia Kastek

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo - behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Krakowie. Ukończyłam również studia na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje życie zawodowe wiążę zarówno z dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu społecznym i emocjonalnym, jak i z młodszymi (pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym).  Doświadczenie zdobywałam w placówkach edukacyjnych i zdrowia psychicznego (m.in. Szkoła Specjalna nr 64 w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie). Udzielając wsparcia zwracam szczególną uwagę na empatię, zrozumienie i szacunek. Bazuję również na metodzie Porozumienia bez Przemocy. Uważam, że zmiana sposobu, w jaki mówimy o swoich potrzebach i emocjach jest w stanie przyczynić się do poprawy jakości naszych relacji z innymi ludźmi, a tym samym naszego życia.

Katarzyna Korlaga

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Katarzyna Korlaga

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie jestem również w trakcie specjalizacji z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Zdobyta wiedza pomaga mi dokładnie przyjrzeć się relacji i poruszyć różne jej obszary podczas spotkań z pacjentami. Doświadczenie zdobyłam podczas realizowania praktyk zawodowych w szkole podstawowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, które poszerzają moją wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy. Życie zawodowe wiążę zarówno z pacjentami dorosłymi, jak i młodzieżą. Wiem, jak ważna jest umiejętność komunikowania się, dlatego zwracam na to szczególną uwagę. W swojej pracy skupiam się na atmosferze zaufania, akceptacji oraz szacunku, które są priorytetem w budowaniu zdrowej relacji.

Kinga Beśka

psycholog, terapeuta par

Kinga Beśka

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk i staży w placówkach zdrowia psychicznego, takich jak Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygier w Krakowie i Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w szkoleniach oraz warsztatach zawodowych. Regularnie odbywam kursy przygotowujące do pracy z osobami będącymi w kryzysie emocjonalnym i doświadczającymi trudności natury psychologicznej. Ukończyłam również szkolenia dotyczące uzależnień behawioralnych. Podczas terapii par pomagam w rozpoznaniu i rozumieniu przyczyn problemów utrudniających wspólne funkcjonowanie i komunikację. Pokazuję techniki komunikacji opartej na empatii i regulacji emocji. W terapii indywidualnej wspieram realizację ustalonych celów terapeutycznych, dążenie do zwiększenia samoświadomości oraz do pełniejszego wykorzystania zasobów osobistych. Swoją pracę wzbogacam o rozwiązania z zakresu terapii systemowej, wierzę, że kluczem do budowania zdrowych relacji jest poznanie własnego dziedzictwa rodzinnego i otrzymanych schematów. W kontakcie terapeutycznym dążę do relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, szacunku i empatii.

Aleksandra Mętel

psycholog, terapeuta par

Aleksandra Mętel

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, terapeutą par, mediatorem sądowym oraz certyfikowanym coachem VCC. Ukończyłam studia psychologiczne ze ścieżką specjalizacyjną z zakresu psychologii zdrowia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem również absolwentką Studium Pedagogicznego UJ. Równoległe studiowanie dwóch kierunków oraz uczestnictwo w wielu kursach specjalistycznych z zakresu rozwiązywania konfliktów, budowania zdrowych relacji poprzez m.in. poprawną komunikację pozwoliło mi na zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych placówkach medycznych oraz dydaktycznych (m. in. Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Hospital Centro de Cuidados w Madrycie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie). Pracowałam również przez kilka lat w organizacji pozarządowej.

W pracy z każdą osobą uwzględniam zarówno ciało, jak i psychikę oraz ducha pomagając w uzyskaniu harmonii pomiędzy tymi elementami.

W odpowiadam za pracę całego Zespołu oraz nadzór merytoryczny.

Szukamy terapeutów
do naszego zespołu.

W związku z rozwojem i poszerzaniem oferty terapeutycznej, gabinety Relacyjne.pl zapraszają do współpracy psychologów/psychoterapeutów, którzy:

  • mają doświadczenie w pracy z rodzinami, parami
  • chcą współtworzyć zespół specjalistów Relacyjne.pl
  • są gotowi na ciągły rozwój pod okiem doświadczonego superwizora, podchodzą z otwartością do wyzwań jakie stawia ​praca terapeuty

Dołącz do naszego zespołu biorąc udział w rekrutacji.

Wyślij CV pod adres kontakt@relacyjne.pl.