Terapia indywidualna

  • dla osób
    • chcących podjąć indywidualną pracę na rzecz związku
    • mającymi trudności w nawiązaniu bliskiej relacji