Konsultacje psychologiczne

  • wstępna diagnoza problemu
  • wskazanie możliwych dróg poradzenia sobie