Nasze artykuły

Strona główna » Kamila Choma

Szukasz porady, ale nie jesteś gotów na spotkanie ze specjalistą? Mamy nadzieję, że poniższe treści pomogą Ci znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Nasze artykuły

Strona główna » Kamila Choma

Szukasz porady, ale nie jesteś gotów na spotkanie ze specjalistą? Mamy nadzieję, że poniższe treści pomogą Ci znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Kamila Choma

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie zdobyłam wiedzę i doświadczenie na dwóch specjalnościach: klinicznej oraz biznesowej, pozwala mi to na pracę z klientami o różnych potrzebach i wyzwaniach. Moja praktyka zawodowa opiera się na doświadczeniu zdobytym w placówkach opieki zdrowotnej. W trakcie stażu zawodowego na oddziale Hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie oraz podczas wolontariatu w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wspierałam pacjentów i ich rodziny w trudnych chwilach kryzysu związanego z chorobą. Tam też zdobyłam unikalne umiejętności w budowaniu wsparcia emocjonalnego oraz pracy z rodzinami pacjentów.
Podczas studiów aktywnie udzielałam wsparcia psychologicznego w ramach wolontariatu i stażu, pracując również nad licznymi projektami badawczymi w dziedzinie psychologii społecznej. Obecnie współpracuję naukowo z prof. dr hab. Dariuszem Dolińskim, co pozwala mi na udział w ciekawych badaniach i rozwój mojej wiedzy. Jestem zaangażowana w rozwijanie swoich kwalifikacji, dlatego regularnie uczestniczę w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, aby podnosić swoje kompetencje. Dbam również o etykę pracy i bezpieczeństwo pacjentów, korzystając z regularnej superwizji.
W mojej pracy z pacjentem priorytetem są komunikacja, szczerość i otwartość. Stwarzam bezpieczną przestrzeń, w której pacjenci mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli, aby wspólnie pracować nad budowaniem zdrowszych relacji i osiąganiem osobistego rozwoju..

Przyjmuję w gabinecie we Wrocławiu.