NASZ ZESPÓŁ

Strona główna » Zespół

Wszyscy Terapeuci mają przygotowanie do pracy z parami i dobrze rozumieją złożoność trudności,
z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia w relacjach.

W swojej pracy psychologicznej wykorzystujemy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, techniki poznawczo-behawioralne, podejście systemowe, psychodynamiczne, metody otwartego dialogu, psychologię pozytywną oraz psychologię twórczości.

Swój warsztat pracy stale poszerzamy biorąc udział w szkoleniach tematycznych oraz konferencjach poświęconych tematyce par. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji, przez co gwarantujemy wysoką jakość oferowanych przez nas usług.

Iwona Czarnecka

psycholog, psychoseksuolog, terapeuta par

Iwona Czarnecka

psycholog, psychoseksuolog, terapeuta par

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia ze specjalnością Neuropsychologia. Ukończyłam także studia podyplomowe z Psychoseksuologii. Swoje umiejętności praktyczne doskonaliłam we Wrocławskiej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej (SPPS). Kładę nacisk na podnoszenie swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, jak również regularnych superwizjach. W swojej pracy zawsze mam na uwadze dobro pacjentów oraz podejmowanie działań zgodnie z etyką zawodu.

Podczas sesji stawiam na otwartą, przyjazną atmosferę, w której dążę do tego, aby każdy mógł poczuć się swobodnie i bezpiecznie. Jestem otwarta na różnorodność doświadczeń i poglądów, zapewniając empatyczne i nieoceniające podejście. W pracy moje działania skupione są na pomocy w budowaniu relacji oraz w radzeniu sobie z problemami komunikacyjnymi i konfliktami, jak również w lepszym zarządzaniu emocjami. Szczególną uwagę poświęcam kwestiom związanym z bliskością i intymnością, pomagając w zrozumieniu i pokonywaniu trudności w tych sferach.

Przyjmuję w gabinecie we Wrocławiu oraz online. Prowadzę również spotkania w języku angielskim.

Aleksandra Sitek

psycholog, terapeuta par

Aleksandra Sitek

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem i absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie ukończyłam specjalizację kliniczną i sądową. Swoją wiedzę wzbogaciłam między innymi w toku praktyk w Ośrodku Psychoterapii i Terapii Uzależnień Strefa Zmiany, czy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie na co dzień współpracuję z osobami dorosłymi pogrążonymi w szeroko pojętych kryzysach życiowych - zorientowanych na relacje partnerskie, rodziny, osoby doświadczające przemocy, straty i wielu innych trudności. Stale podnoszę swoje kwalifikacje o dodatkowe szkolenia, które z chęcią wykorzystuję w gabinecie. W mojej pracy stawiam na wyjątkowość i indywidualność jednostki, na co pozwala mi łączenie różnych nurtów myślenia psychoterapeutycznego. Najczęściej opieram się na technikach trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych, takich jak ACT, DBT, uważność, ale i terapii systemowej, która pomaga dopełnić zrozumienia obrazu złożoności bliskich związków. Pracę z drugim człowiekiem opieram na jego zasobach, a nie brakach, podchodząc zarazem z dużą wrażliwością i ciekawością wobec jego doświadczeń i potrzeb. Wierzę, że proces ten jest również kluczem do zbudowania relacji opartej na silnej więzi, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Przyjmuję w gabinecie w Katowicach.

Martyna Sadło

psycholog, terapeuta par

Martyna Sadło

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem i certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych. Ukończyłam międzynarodowy wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę zawodową zdobywałam m.in. w takich placówkach, jak Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii, oraz Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też zdobyłam unikalne umiejętności w budowaniu wsparcia emocjonalnego, terapii grupowej oraz pracy z ciałem. W swojej pracy dostosowuję metody i techniki do doświadczeń życiowych klientów, ich potrzeb oraz sposobu postrzegania siebie i rzeczywistości. Dbam o to, by stworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażania własnych emocji i uczuć. Moja praktyka opiera się na otwartej komunikacji, zrozumieniu własnych zasobów oraz potrzeb. Razem pracujemy nad kształtowaniem i wzmacnianiem satysfakcjonującej relacji dla obojga partnerów. Nieustannie rozwijam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach oraz poddając moją pracę regularnej superwizji.

Przyjmuję w gabinecie w Warszawie oraz online. Prowadzę również spotkania w języku angielskim.

Małgorzata Pawełczyk

psycholog, terapeuta par

Małgorzata Pawełczyk

psycholog, terapeuta par

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog i coach z osobami dorosłymi, a także prowadząc zajęcia terapeutyczne z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera. Prowadziłam liczne szkolenia i warsztaty z psychologii poznawczej oraz motywacji, a także spotkania psychoedukacyjne. Doświadczenie biznesowe i rekrutacyjne pozwala mi lepiej zrozumieć osoby, które borykają się z wysokim poziomem stresu, pracoholizmem, wypaleniem oraz innymi problemami związanymi z życiem zawodowym, które bezpośrednio wpływają na relacje rodzinne. W pracy zależy mi na autentycznej, pełnej zaufania relacji.

Opieram się na metodach terapii poznawczo-behawioralnej oraz stosuję przejrzystą komunikację. Jako psycholog zgadzam się z podejściem, w którym to każda osoba jest w stanie sprostać swoim problemom, ja natomiast wspieram w ich zdefiniowaniu, określeniu zasobów oraz stwarzam bezpieczne środowisko w drodze do ich rozwiązania.

Przyjmuję w gabinetach w Katowicach.

Barbara Fabiańczyk

psycholog, terapeuta par

Barbara Fabiańczyk

psycholog, terapeuta par

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie kształciłam się w zakresie specjalności klinicznej oraz zdrowia i jakości życia. Dzięki temu podchodzę do sytuacji moich klientów w sposób holistyczny, uwzględniając zarówno ich procesy psychiczne, jak i aspekty zdrowotne. Praktyki zawodowe odbywałam m.in. na dziennym oddziale psychiatrycznym oraz w zakładzie lecznictwa odwykowego. Bliskie są mi również kwestie związane z rodziną i wychowywaniem dzieci, ponieważ pracuję z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej, gdzie zdobyłam wiedzę na temat wsparcia osób w kryzysie. Pracowałam także w OPOPP w Gliwicach, co pozwoliło mi zdobyć cenne doświadczenie w pracy z osobami, które doznały różnych form niesprawiedliwości i traumy. Pracę terapeutyczną opieram na nurcie poznawczo-behawioralnym. Szkolę się w technikach z zakresu tego nurtu, ukończyłam m.in. szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. W mojej pracy staram się tworzyć bezpieczną i wspierającą atmosferę, która sprzyja efektywnemu procesowi terapeutycznemu. Przyjmuję w gabinecie w Katowicach.

Karolina Wolańska

psycholog, psychoseksuolog, terapeuta par

Karolina Wolańska

psycholog, psychoseksuolog, terapeuta par

Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz seksuologii praktycznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie poszerzam moje kompetencje poprzez studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz uczestnictwo w czteroletnim kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując z klientami z różnych stron świata oraz w placówce NFZ. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
W pracy ważne jest dla mnie wspieranie par w rozwijaniu otwartej komunikacji, budowaniu wzajemnego zrozumienia, wzmacnianiu bliskości oraz dbaniu o sferę seksualną. Wiem, że rozmowy na temat seksualności mogą być trudne lub niewygodne, dlatego staram się tworzyć bezpieczną i nieosądzającą atmosferę, w której pary mogą się czuć swobodnie, dzieląc się swoimi obawami i pytaniami. Mój cel to wspieranie klientów w rozwijaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji.
Przyjmuję w gabinetach w Krakowie oraz online. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Aleksandra Skrzypczak

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Aleksandra Skrzypczak

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii kliniczno- sądowej, na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, oraz dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę zawodową, ukończyłam również szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), poziom I. Podczas studiów miałam okazję odbyć praktykę zawodową na oddziale w Hospicjum dla osób chorych onkologicznie. Mimo że nie jest to obszar, z którym wiążę swoją pracę zawodową, wiem, że to doświadczenie było dla mnie bardzo rozwijające w kontakcie z drugim człowiekiem oraz dało wiedzę na temat pracy z osobami w kryzysie straty. Seksualność, relacje partnerskie i rozwój osobisty – to obszary, które są mi szczególnie bliskie, ale nie zamykam się na pracę w innych obszarach. Swoją wiedzę pielęgnuję regularnie, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz wykorzystując materiały naukowe. W gabinecie nie oceniam, kieruję się indywidualnym podejściem do każdego człowieka oraz chcę budować atmosferę wolną od tabu. Ważne jest dla mnie zadbanie o bezpieczną i zaufaną przestrzeń, w której każda osoba będzie mogła podzielić się swoją historią.

Przyjmuję w gabinetach w Krakowie oraz online.

Kamila Choma

psycholog, terapeuta par

Kamila Choma

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie zdobyłam wiedzę i doświadczenie na dwóch specjalnościach: klinicznej oraz biznesowej, pozwala mi to na pracę z klientami o różnych potrzebach i wyzwaniach. Moja praktyka zawodowa opiera się na doświadczeniu zdobytym w placówkach opieki zdrowotnej. W trakcie stażu zawodowego na oddziale Hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie oraz podczas wolontariatu w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wspierałam pacjentów i ich rodziny w trudnych chwilach kryzysu związanego z chorobą. Tam też zdobyłam unikalne umiejętności w budowaniu wsparcia emocjonalnego oraz pracy z rodzinami pacjentów. Podczas studiów aktywnie udzielałam wsparcia psychologicznego w ramach wolontariatu i stażu, pracując również nad licznymi projektami badawczymi w dziedzinie psychologii społecznej. Obecnie współpracuję naukowo z prof. dr hab. Dariuszem Dolińskim, co pozwala mi na udział w ciekawych badaniach i rozwój mojej wiedzy. Jestem zaangażowana w rozwijanie swoich kwalifikacji, dlatego regularnie uczestniczę w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, aby podnosić swoje kompetencje. Dbam również o etykę pracy i bezpieczeństwo pacjentów, korzystając z regularnej superwizji.
W mojej pracy z pacjentem priorytetem są komunikacja, szczerość i otwartość. Stwarzam bezpieczną przestrzeń, w której pacjenci mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli, aby wspólnie pracować nad budowaniem zdrowszych relacji i osiąganiem osobistego rozwoju..

Przyjmuję w gabinecie we Wrocławiu.

Joanna Nowicka

psycholog, terapeuta par

Joanna Nowicka

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką 5-letnich studiów psychologicznych krakowskiej Akadamii Ignatianium na specjalizacji Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych. Aktualnie kontynuuję swoją wiedzę jako kursantka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt. Regularnie biorę też udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach zawodowych, a swoje działania poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie nabywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Mikołaja Kopernika w Krakowie oraz w Ośrodku dla Osób z Autyzmem Effatha.
W pracy gabinetowej kładę szczególny nacisk na kreowanie przestrzeni, w której dochodzi do autentycznego spotkania, opartego na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu oraz swobody w przeżywaniu wszelkich trudności. Zgodnie ze zgłębianą przeze mnie modalnością psychoterapeutyczną wierzę, że zmiana na poziomie psychiki jest związana ze zmianą w ciele - staram się więc pośredniczyć w poznawaniu i integracji obu tych obszarów, aby działać na korzyść zarówno rozwoju osobistego, jak i pełnego bycia w relacji z Innymi.
Osobiście interesują mnie takie zagadnienia jak: kryzysy (normatywne oraz sytuacyjne - tożsamości, egzystencjalny, związkowy), PTSD, parentyfikacja, spektrum autyzmu (szczególnie u dziewczynek i dorosłych kobiet), ADHD, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, zarządzanie stresem oraz depresja.
Przyjmuję w gabinecie w Krakowie oraz online. Prowadzę również spotkania w języku angielskim.

Dominika Jurzyk

psycholog, terapeuta par

Dominika Jurzyk

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam specjalność „psychologia rodziny” co daje mi dobre podstawy do pracy nad systemem relacji, które łączą ludzi. Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i sesje prowadzę w zgodzie z założeniami tego podejścia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w przedszkolu terapeutycznym, w którym uczyłam się technik behawioralnych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Obecnie, oprócz prowadzenia terapii par, pracuję również w publicznym przedszkolu, gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dziećmi, a także omawiam trudności rozwojowe i wychowawcze z ich opiekunami. Odbyłam praktyki w ośrodku dla osób uzależnionych od alkoholu i ukończyłam szkolenie na asystenta terapeuty uzależnień, co daje mi podstawy do rozumienia jak działają uzależnienia i jak mogą wpływać na relacje, które tworzymy z innymi. W pracy ważne jest dla mnie tworzenie bezpiecznej atmosfery, w której każdy człowiek ma okazję zrozumieć i wyrazić swoje potrzeby. Dbam o jakość swoich usług, dlatego stale poszerzam wiedzę i moją pracę poddaję regularnej superwizji.
Przyjmuję w gabinecie w Warszawie oraz online.

Anna Bysiak

psycholog, terapeuta par

Anna Bysiak

psycholog, terapeuta par

Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie realizuje całościowy kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Uczestnictwo w procesach terapeutycznych rodzin i par, co pozwoliło mi lepiej zrozumieć sytuację osób znajdujących się w kryzysie, borykających się z trudnościami, lub chcących dokonać zmian w funkcjonowaniu relacji.

Obecnie poza pracą w gabinecie, pracuję również w Środowiskowym Domu Samopomocy. Jako psycholog w ośrodku udzielam uczestnikom wsparcia indywidualnego oraz prowadzę zajęcia grupowe mające na celu nabywanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Zależy mi na tym by dbać o dobro pacjentów i jakość mojej pracy, dlatego regularnie korzystam z superwizji i stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W gabinecie skupiam się na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której każdy będzie mógł czuć się wysłuchany i zrozumiany.

Pracuję w gabinecie w Krakowie.

Kamila Leszczyńska

psycholog, terapeuta par

Kamila Leszczyńska

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Podczas studiów brałam udział w szkoleniach i kursach związanych z terapią poznawczo-behawioralną. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w formie praktyk studenckich i wolontariatów zdobywałam w Akademii Przyszłości, Zakładzie Karnym w Herbach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach oraz w projekcie Drop-in Krakowska 19 działającym przy poradni MONAR w Krakowie. Jako psycholog odbyłam staż w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.
Pracując z parami w kryzysie kieruję się przekonaniem, że zmiana partnera na nowego może doprowadzić do pojawienia się podobnych problemów w przyszłości, a trwałą zmianę i satysfakcję ze związku można osiągnąć poprzez włożenie wysiłku w rozwiązanie konfliktów i pogłębienie relacji z obecnym partnerem. Wierzę, że odkrycie rzeczywistych potrzeb każdego z partnerów i otwarta komunikacja mogą doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie przegranych, obie strony będą czerpać korzyści ze związku.
Aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę poddaję ją regularnej superwizji oraz biorę udział w szkoleniach.
Przyjmuję w gabinecie w Warszawie.

Inga Machul

psycholog, terapeuta par

Inga Machul

psycholog, terapeuta par

Jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalizacją kliniczną, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam również dwuletnie studium pedagogiczne. W trakcie studiów intensywnie rozwijałam swoje kompetencje z dziedziny relacji międzyludzkich oraz tego jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Bardzo cenię ciągły rozwój i pracę nad sobą, dlatego też wciąż chętnie doszkalam się poprzez literaturę, jak i kursy. Doświadczenie zdobywałam m.in. w krakowskim Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych wspierając rozwój młodzieży i dorosłych. Swoją pracę wzbogacam o rozwiązania z zakresu terapii systemowej oraz psychologii pozytywnej skupionej również na osiąganiu wyznaczonych celów, bazującej na zasobach klienta. Udzielam pomocy zarówno w problemach partnerskich, jak i indywidualnie, szczególnie kiedy problemy dotyczą relacji.

Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem. Jestem przekonana, że oparcie go na zrozumieniu, akceptacji oraz bezpieczeństwie skutkuje tym, co pozwala w gabinecie na otwarcie się na nowe możliwości i rozwiązania.

Przyjmuję w gabinecie w Krakowie oraz online. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Sylwia Rakoczy

psycholog, terapeuta par

Sylwia Rakoczy

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, specjalistą z zakresu terapii rodzin i małżeństw. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej. Doświadczenie psychologiczne zdobywałam m. in. w Pracowni Psychologii Zaburzeń Rodziny, świetlicy środowiskowej "Anielisko", w firmie Zarządzanie Wiedzą oraz podczas pracy w działach HR. Widzę wartość w rodzinie, której dobrostan zależy w głównej mierze od jakości relacji pomiędzy małżonkami - rodzicami. Jako psycholog, troszczę się w sposób szczególny o to, w jaki sposób para komunikuje się ze sobą. Mam bowiem świadomość jak kształtuje to relacje między bliskimi ludźmi, a także ich sposób myślenia o świecie i o sobie samych.

Przyjmuję w gabinecie w Krakowie oraz online. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Agnieszka Śmigiel

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Agnieszka Śmigiel

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Jestem psychologiem, seksuologiem oraz farmaceutą. Ukończyłam psychologię i seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz farmację na Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Dziecięcym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie. Podczas pomocy psychologicznej wykorzystuję wiedzę psychologiczną i medyczną, aby w pełni zrozumieć trudności pacjentów i zobaczyć człowieka jako całość, a szczególną uwagę poświęcam seksualności i połączeniu z ciałem. Moja ścieżka zawodowa oraz rozwój osobisty to drogi, którymi od lat podążam z umysłu do ciała. To także powrót do siebie i do relacji ze sobą - relacji najbardziej nieoczywistej, którą tworzymy na całe życie. Pomagam parom i jednostkom w zrozumieniu własnych potrzeb, wartości, przekonań i oczekiwań, przede wszystkim w szerokim obszarze relacyjności. Z przyjemnością towarzyszę również w odkrywaniu i uzdrawianiu sfery seksualnej.

Przyjmuję w gabinecie we Wrocławiu.

Weronika Małecka

psycholog, terapeuta par

Weronika Małecka

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (kurs podstawowy TSR). Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi zdobywałam m.in. na dziennym oddziale psychiatrycznym w Centrum Medycznym Gizińscy, w Stowarzyszeniu Ostoja, w szkołach - prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące seksualności oraz tworząc treści psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu i z ADHD. W ramach badań naukowych do pracy magisterskiej zajmowałam się tematyką uwarunkowania uzależnienia od seksu oraz pornografii. Regularnie poszerzam moje kompetencje psychologiczne przez udział w szkoleniach. Bliskie jest mi podejście integracyjne, dzięki któremu rozpatruję trudności wielowymiarowo - uwzględniając osobowość klientów, środowisko w jakim żyją, ich doświadczenia z przeszłości oraz wzajemny wpływ tych czynników.
W mojej praktyce koncentruję się na komunikacji, potrzebach oraz zasobach klientów. Wspólnie odkrywamy te obszary, wzmacniamy je i szukamy ścieżki, która pozwoli obu osobom z pary na realizowanie się w związku.

Przyjmuję w gabinecie we Wrocławiu. Prowadzę również spotkania w języku angielskim.

Aleksandra Szeliga

psycholog, terapeuta par

Aleksandra Szeliga

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów realizowałam ścieżkę kształcenia o nazwie „Rodzina, kształcenie i wychowanie”, gdzie zdobyłam między innymi niezbędną wiedzę na temat terapii rodzinnej oraz terapii par. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Klinice Psychoterapii Rodzin i Par Znaczenie, pracowałam również jako psycholog przedszkolny. Obecnie, poza pomocą parom i małżeństwom, pracuję również w szkole podstawowej, gdzie pomagam najmłodszym oraz ich rodzinom w kwestiach dotyczących emocji i relacji. W mojej pracy ważne jest dla mnie głębokie poznanie drugiego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rodzinnego oraz kulturowego.

Bliska jest mi terapia systemowa oraz to, co za sobą niesie - skupienie się między innymi na otrzymanych przekazach rodzinnych, a nawet traumie pokoleniowej. Zależy mi na tym, aby w gabinecie tworzyć atmosferę bezpieczną, pełną akceptacji i szacunku.

Przyjmuję w gabinecie w Krakowie. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Natalia Czubkowska

psycholog, terapeuta par

Natalia Czubkowska

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką studiów z zakresu psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Dzięki połączeniu wiedzy z dziedziny psychologii i seksuologii, jestem w stanie holistycznie rozumieć relacje, uwzględniając ich złożony charakter. Doświadczenie zdobywałam w szpitalu klinicznym w Krakowie. Każda osoba z pary jest dla mnie wyjątkowa, dlatego moja praktyka opiera się na podejściu indywidualnym, dostosowanym do potrzeb i celów danej osoby.

W gabinecie opieram się na empatii, zaufaniu oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Szczególnie interesuje się pomocą klientom w lepszym zrozumieniu siebie, odkrywaniu swoich zasobów, a także budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji lecz nie zamykam się na inne obszary pomocy. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuję w gabinecie w Krakowie.

Aleksandra Kloc

psycholog, terapeuta par

Aleksandra Kloc

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką studiów z zakresu psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie. Aktualnie jestem związana zawodowo również ze Szpitalem Klinicznym w Krakowie. W swojej codziennej pracy bazuję na wiedzy zdobytej podczas studiów, praktyk i staży oraz ukończonym kursie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowanym przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam również z technik Racjonalnej Terapii Zachowania oraz NVC. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Wspieram osoby dorosłe w radzeniu sobie z trudnościami oraz kryzysami. Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz w parach. Staram się dostosowywać metody i techniki do doświadczeń życiowych klientów, ich potrzeb, zasobów oraz sposobu postrzegania siebie i rzeczywistości.

Przyjmuję w gabinecie w Krakowie oraz online.

Karina Jarząbek

psycholog, terapeuta par

Karina Jarząbek

psycholog, terapeuta par

Jestem absolwentką psychologii, studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy opieram się na wiedzy zdobytej podczas studiów oraz doświadczeniu w pracy w przedszkolu i obszarze HR, co umożliwiło mi nabycie kompetencji miękkich niezbędnych do pracy z klientem. Wykorzystywane metody dopasowuję do potrzeb i indywidualnej sytuacji klienta, a elastyczność uważam za jedno z najważniejszych narzędzi w pracy psychologa. Istotnym jest dla mnie również stworzenie bezpiecznej przestrzeni, po której klienci mogą poruszać się swobodnie, wyrażając swoje emocje i myśli bez obawy przed oceną. Aby zadbać o jakość mojej pracy, poddaję ją regularnej superwizji oraz uczestniczę w licznych szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje. Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne zarówno dla par, jak i osób indywidualnych. Przyjmuję w gabinetach w Krakowie oraz online. Prowadzę spotkania również w języku angielskim.

Magdalena Kaleta

psycholog, terapeuta par

Magdalena Kaleta

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie realizuję kurs psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej  w Poznaniu (atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach oświatowych o różnym charakterze. Prowadziłam terapie warsztatowe, indywidualne, treningi umiejętności społecznych (TUS) oraz psychoedukację dla dzieci i młodzieży w szkole dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. Wierzę, że systemowe metody pracy potrafią wnieść różnorodność perspektyw widzenia. Dzięki wymianie tych perspektyw klient może zyskać nowe spojrzenie na dotychczasową sytuację życiową. W mojej pracy zależy mi na stworzeniu relacji współpracy oraz bezpiecznej przestrzeni pełnej zrozumienia, szacunku,  wyrozumiałości i akceptacji. Czynniki te  umożliwiają zarówno parze jak i jednostce podjęcia świadomych decyzji odnośnie ich życia.

Przyjmuję w gabinecie we Wrocławiu. Prowadzę również spotkania w języku hiszpańskim.

Katarzyna Korlaga

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Katarzyna Korlaga

psycholog, seksuolog, terapeuta par

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam również specjalizację z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Zdobyta wiedza pomaga mi dokładnie przyglądać się relacjom i poruszać różne ich obszary podczas spotkań z pacjentami. Doświadczenie zdobyłam podczas realizowania praktyk zawodowych w szkole podstawowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, które poszerzają moją wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy. Życie zawodowe wiążę zarówno z pacjentami dorosłymi, jak i młodzieżą. Wiem, jak ważna jest umiejętność komunikowania się, dlatego zwracam na to szczególną uwagę. W swojej pracy skupiam się na atmosferze zaufania, akceptacji oraz szacunku, które są priorytetem w budowaniu zdrowej relacji. Przyjmuję w gabinetach w Katowicach.

Aleksandra Mętel

psycholog, mediator, terapeuta par

Aleksandra Mętel

psycholog, mediator, terapeuta par

Jestem psychologiem, terapeutą par, mediatorem sądowym oraz certyfikowanym coachem VCC. Ukończyłam studia psychologiczne ze ścieżką specjalizacyjną z zakresu psychologii zdrowia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem również absolwentką Studium Pedagogicznego UJ. Równoległe studiowanie dwóch kierunków oraz uczestnictwo w wielu kursach specjalistycznych z zakresu rozwiązywania konfliktów, budowania zdrowych relacji poprzez m.in. poprawną komunikację pozwoliło mi na zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych placówkach medycznych oraz dydaktycznych (m. in. Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Hospital Centro de Cuidados w Madrycie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie). Pracowałam również przez kilka lat w organizacji pozarządowej, gdzie miałam szansę doświadczyć współpracy z osobami z różnych kultur i z różnych środowisk. W pracy z każdą osobą uwzględniam zarówno ciało, jak i psychikę oraz ducha pomagając w uzyskaniu harmonii pomiędzy tymi elementami.

Przyjmuję w gabinetach w Krakowie oraz online.
W odpowiadam za pracę całego Zespołu oraz nadzór merytoryczny.

Szukamy terapeutów
do naszego zespołu.

W związku z rozwojem i poszerzaniem oferty terapeutycznej, gabinety Relacyjne.pl zapraszają do współpracy psychologów/psychoterapeutów, którzy:

  • mają doświadczenie w pracy z rodzinami, parami
  • chcą współtworzyć zespół specjalistów Relacyjne.pl
  • są gotowi na ciągły rozwój pod okiem doświadczonego superwizora, podchodzą z otwartością do wyzwań jakie stawia ​praca terapeuty

Dołącz do naszego zespołu biorąc udział w rekrutacji.

Wyślij CV pod adres kontakt@relacyjne.pl.